Archiwa tagu: PEM

Podziękowanie dla Ludzi Dobrej Woli za kolejne interpelacje poselskie

Do: 
Posłanki i Posłowie – Ludzie Dobrej Woli w polskim parlamencie chroniący naukowców przed działaniami rządu

Szanowni Państwo Ludzie Dobrej Woli,
Dziękuję kolejnym posłankom i posłom, którym nie jest obojętne zdrowie polskiego społeczeństwa. Pisałem już o Was, Ludziach Dobrej Woli, wielokrotnie w niszowych mediach, takich jak moje strony, czy profile na FB i Twiterze.
https://www.salon24.pl/u/krzysztofkuklinski/1021455,interpelacje-poselskie-w-sprawach-pem-5g-promieniowanie

https://antrejka.pl/2020/04/interpelacja-poselska-w-sprawie-dopuszczalnych-poziomow-pol-elektromagnetycznych-w-srodowisku/

Dzisiaj chciałem podziękować kolejnym posłom. Cieszy mnie, że wśród nich są także przywódcy poszczególnych ugrupowań, wybrani na kandydatów na prezydenta. Życzę im sukcesów w kolejnych wyborach, gdy już wojna PO-PIS się skończy i nie będą kandydatami 2 wyboru. W ostatnich tygodniach czytałem fragment wywiadu p. Krzysztofa Bosaka, w którym wspomniał o konieczności zbadania wpływu 5G na zdrowie. O to samo, po wizycie Prezydenta RP w USA, zaapelował na twitterze p. Władysław Kosiniak-Kamysz.
W tej wojnie rządu z polskimi naukowcami, naukowcy otrzymują coraz większe wsparcie Ludzi Dobrej Woli, także z polskiego sejmu. Cieszy to tym bardziej, że media już się nawet nie kryją, że wspierają firmy telekomunikacyjne. Przykładami są pasek z 5G na Polsat News, czy nawet artykuły z bloga na Salon24.pl, którego partnerem jest Huawei. Smutne to, bo jak widać powyżej, także korzystałem z tej platformy licząc na jej niezależność.
Jeszcze gorszy przypadek lobbowania przemysłu opiszę w dalszej części.

Na stronach sejmu znalazłem interpelację poselską p. Katarzyny Osos, za którą serdecznie dziękuję http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQLAY6
Kolejną, znalezioną na stronach sejmu, interpelację napisał pan poseł Jarosław Rzepa. Zatrzymam się przy niej dłużej, bo wpłynęła już odpowiedź. Panu posłowi Jarosławowi Rzepie serdecznie dziękuję za przyłączenie się do Ludzi Dobrej Woli
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=1048&view=null

Nie wiem, czy sugestia p. posła o podpaleniu masztu jest zgodna z faktami. Wiele takich zgłoszeń okazało się awariami sprzętu powodującymi pożar. Natomiast zwrócił się Pan poseł z ważnymi pytaniami i za to mu serdecznie dziękuję:

  1. Czy istnieją badania potwierdzające bezpośredni wpływ technologii 5G na zdrowie i życie Polaków? Jeśli tak, to czy będą dostępne publiczne?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat tego, czy technologia 5G wpływa w jakiś sposób na zdrowie i życie Polaków? Jeśli tak, to jaką i kiedy się ona rozpocznie?

Sekretarz Stanu Pan Waldemar Kraska odpowiedział:

Odpowiadając na pytanie nr 1 należy zauważyć, że nie ma jeszcze danych o oddziaływaniu technologii 5G na zdrowie i życie Polaków – uruchamianie takich sieci rozpoczęto w ostatnich miesiącach. W lutym br. WHO stwierdziła, że dotychczas przeprowadzono niewiele badań w zakresie częstotliwości wykorzystywanych w nowo rozwijanych sieciach 5G. WHO dokona przeglądu dowodów naukowych związanych z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia wynikającym z narażenia na 5G w miarę wdrażania nowej technologii oraz w miarę dostępności większej ilości danych związanych ze zdrowiem publicznym i przeprowadzi ocenę ryzyka dla zdrowia, która zostanie opublikowana do 2022 r. 
W odpowiedzi na pytanie nr 2 należy wskazać, że na stronach Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/web/5g znaleźć można wyczerpującą informację na temat sieci 5G (jak np. zagadnienia techniczne, zagadnienia wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie, zastosowania). Nie istnieją zatem obecnie powody do podejmowania dodatkowych działań w tej sprawie.

Z odpowiedzi pierwszej każdy na pewno łatwo wysunie wniosek, że do 2022 r. Państwo Polskie będzie przeprowadzać na polskim społeczeństwie nieetyczny, masowy eksperyment na ludziach. Skoro nikt nie wie, jak ta technologia wpłynie na zdrowie ludzi, a setki naukowców i lekarzy przed tym ostrzegają, to jest to eksperyment. Jeśli na milionach Polaków to jest on masowy. Jeśli dotyczy także kobiet w ciąży, ludzi chorych i dzieci, a ostrzeżenia naukowców i lekarzy są ukrywane, to jest niezwykle nieetyczny.

W odpowiedzi na 2 pytanie sekretarz stanu wskazał na stronę https://www.gov.pl/web/5g Zaglądam w Aktualności na tej stronie i co widzę. Autorzy i serwisy, które warto przejrzeć pod kątem ich związków z telekomunikacją. Warto w kolejnej interpelacji do ministra cyfryzacji zapytać, dlaczego wybrał te media i tych autorów na rządową stronę informacyjną:
5G usmaży wam mózgi, mówią. Obalamy porcję nowych mitów
https://spidersweb.pl/2020/06/5g-usmazy-wam-mozgi.html
YouTube jako główne źródło (dez)informacji i fake newsów
https://whatnext.pl/youtube-zrodla-dezinformacji-fake-news/
Przeczytaj: Fani teorii spiskowych będą niepocieszeni. Naukowcy udowodnili nieszkodliwość fal 5G
Czytaj cały artykuł w serwisie Spider’s Web
Na ten temat czytaj także w serwisie Telepolis

Kolejne artykuły:Czytaj cały artykuł w serwisie What Next

Czy tak powinna wyglądać rządowa strona informacyjna ?

Czy nie powinny być tam naukowe informacje zamiast telekomunikacyjnych bebłów?
Czy jednym z newsów nie powinna być informacja:

Polscy naukowcy napisali w tym roku  Rezolucję, dotyczącą zmiany dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego przez ministra zdrowia: http://ptbr.org.pl/files/Opinia_o_rozporzdzeniu_MZ_o_limitach_PEM_przypisy.pdf
Autorzy: dr n. przyr. Halina Aniołczyk, Przewodnicząca Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, Śląski Uniwersytet Medyczny 3 dr hab. inż. Krzysztof Gryz, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa dr inż. Jolanta Karpowicz, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa dr inż. Jarosław Kieliszek, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa prof. dr hab. inż. Roman Kubacki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa dr n. med. Piotr Politański, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dr Małgorzata Rochalska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa mgr inż. Stefan Różycki, emeryt, Komisja ds. Problemów Bioelektromagnetycznych PTBR dr n. biol. Elżbieta Sobiczewska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHE, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa dr inż. Marek Szuba, Politechnika Wrocławska, Katedra Energoelektryki. Wrocław prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej prof dr hab. n. med. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dr hab. inż. Patryk Zradziński, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 

Autorzy już w pierwszym punkcie zwracają uwagę:

1. współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Kolejny news na tej stronie powinien brzmieć:

Biuro Analiz Europarlamentu opracowało briefing Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_PL.pdf

Kolejny news:

2 europarlamentarzyści opracowali raport o „konflikcie interesu” w niemieckieg organizacji, o której wytyczne opiera się ministerstwo zdrowia

https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf

Kto chętny i ma dużo czasu, niech poszuka tych ważnych informacji na wskazanej przez p. Waldemara Kraskę stronie.
Zachęcam kolejnych Parlamentarzystów do przejścia na stronę Ludzi Dobrej Woli.

z wyrazami szacunku
Krzysztof Kukliński

Przeczytaj inne artykuły z kategorii Technologie

Polubcie stronę na FB

Petycja w sprawie ratowania pszczół – ciąg dalszy

Otrzymałem informację z Ministerstwa Rolnictwa związaną z moją petycją w sprawie ratowania pszczół, o wsparciu petycji w opiniach naukowych Instytutów.

Dzień dobry,

W załączeniu informacja o przekazaniu według właściwości do Ministerstwa Cyfryzacji Pańskiego listu dot. ograniczenia zagrożenia zdrowia i życia pszczół z dnia 02.05.2020 r.

Minister Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
(ePUAP)

W załączeniu przekazuję zgodnie z kompetencjami pismo Pana Krzysztofa Kuklińskiego, z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Sprawa poruszona w petycjach pozostaje poza właściwością resortu rolnictwa.
W związku z otrzymanym pismem Pana Krzysztofa Kuklińskiego w sprawie przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby sprawdzić zachowanie, zdrowie i umieralność owadów zapylających w polu elektromagnetycznym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zwróciło się do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz do Państwowego Instytutu Weterynarii – PIB z prośbą o opinię w tym zakresie. Z uzyskanych informacji wynika potrzeba przeprowadzenia badań w kierunku oceny zagrożeń dla zdrowia i życia owadów zapylających znajdujących się w polu elektromagnetycznym. W mojej ocenie jest ważnym elementem przy wprowadzaniu nowych
technologii mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Ponadto, propozycja badań wskazana w piśmie Pana Kuklińskiego powinna być poprzedzona wymianą opinii ekspertów z różnych dziedzin, nie tylko związanych z zabezpieczeniem zdrowia i życia pszczół, ale też
tych mających wiedzę w zakresie generowania w warunkach terenowych parametrów PEM, natomiast przeprowadzenie badań, wymagałoby skonstruowania interdyscyplinarnego
konsorcjum złożonego z fizyków, biologów i praktyków pszczelarzy.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przeprowadzenia badań dla wdrażanych nowych technologii związanych z emisją pola elektromagnetycznego mającego wpływ na środowisko przyrodnicze.

Zał.

  1. – Pismo Pana Krzysztofa Kuklińskiego „ochrona pszczół”,
  2. – Naukowa opinia Instytutu Ogrodnictwa (D-073/1-45/2020),
  3. – Naukowa opinia Państwowego Instytutu Weterynarii – PIB (ZFT-063/11/20(2))

Do wiadomości

  1. Ministerstwo Środowiska (ePUAP)
  2. Pan Krzysztof Kukliński

Polubcie Antrejkę na fejsie !!!

5G uruchomione w trakcie epidemii koronawirusa – ALARM !!!

Niestety mam bardzo złą wiadomość dla 900 tys. mieszkańców Polski. Sieć 5G w Plusie działa od dzisiaj (11 maja 2020) na terenie Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Telekom podkreśla, że oferuje już smartfony i routery obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz. Informuje, że sieć 5G zapewnia transfer danych z prędkością do 600 Mb/s, lepszą stabilność połączenia, mniejsze opóźnienia w transmisji i dużo większą pojemność sieci.

W porównaniu ze światłowodem to nadal kiepsko, ale 5G będzie się rozwijać przez kilka lat, więc ta prędkość za kilka lat się zwiększy. Jak informuje operator Plusa, zainstalowano nadajniki 5G dostarczone przez firmę Ericsson na 100 stacjach bazowych w siedmiu miastach. W kwietniu infrastruktura sieci przeszła pomyślnie wymagane testy.

Przypomnę, że aukcja na docelową częstotliwość 3,6 GHz została odroczona i pewnie skończy się w przyszłym roku. W komunikacie nie widziałem informacji, czy wtedy telekom zacznie oferować telefony i routery za darmo, czy też trzeba będzie znów kupić ?

Pewnie każdy się zastanawia, czy jest już tym szczęśliwcem, wg jednych, czy jest pechowcem, wg drugich. Ja należę to tych drugich, czyli tych, którzy uważają to za pech. Ostrzegałem rząd ja, ostrzegali naukowcy i lekarze. Uruchamianie nowej technologii bez badań, sprawdzających jak to wpłynie na zdrowie i to w czasie, gdy cały naród walczy z koronawirusem, to nieetyczny, masowy eksperyment na ludziach. Pisałem o tym w kilku artykułach.

Kogo dotknie ten eksperyment na początku? Prawdopodobnie mieszkańców z lokalizacji stacji bazowych, na które operator dostał już pozwolenie z UKE. 100 stacji uzupełniono nadajnikami 5G a pozwolenie było na 135 takich miejsc. Pewnie pozostałe powstaną wkrótce, warto zapytać operatora, czy już jesteście pechowcami, czy dopiero będziecie.

To lista lokalizacji:

Miejscowość Lokalizacja
Katowice ul. Ziołowa 43
Katowice ul. Rolna 7
Katowice ul. Ceglana 4
Katowice ul. Wojewódzka 16
Katowice ul. ks. mjra Karola Woźniaka 7
Katowice ul. 3 Maja 30
Katowice ul. 1 Maja 133
Mielec ul. Inwestorów 8
Katowice AL. Aleja Wojciecha Korfantego 55
Katowice ul. Miedziana 5\7
Katowice ul. Leopolda 31
Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna, nr dz. 283\6
Wrocław ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 211
Wrocław ul. Tyska 12
Wrocław ul. Borowska 213
Wrocław ul. Karwińska 11
Wrocław ul. Gajowicka 130
Wrocław ul. Zaporoska 70
Wrocław ul. Krakowska 64
Wrocław ul. Karola Olszewskiego 25
Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 29a
Wrocław ul. Zygmunta Janiszewskiego 9, nr dz. 20\1
Wrocław ul. ks. Stanisława Brzóski 1
Wrocław ul. Muchoborska 3
Wrocław ul. Piastowska 1\13
Wrocław ul. Strzegomska 55a
Wrocław ul. Bystrzycka 24
Wrocław ul. Słowiańska 16
Wrocław ul. Kwidzyńska 6d
Wrocław ul. Kleczkowska 52
Wrocław ul. Wejherowska 2, nr dz. 3\1
Wrocław ul. Jana Długosza 36
Wrocław ul. Kępińska 3
Wrocław ul. Jesiennicka 4
Wrocław ul. Brodzka 10e
Wrocław ul. Kominiarska 42a
Łódź ul. Generała Stanisława Maczka (1892 – 1994) 35
Łódź ul. Wólczańska 219
Łódź ul. Piotrkowska 276
Łódź ul. Częstochowska 38\52
Łódź ul. Stefana Żeromskiego 116
Łódź ul. Gdańska 149
Łódź ul. Piotrkowska 165\169
Łódź ul. Włókniarzy 227
Łódź AL. marsz. Józefa Piłsudskiego 141
Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 60
Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 38
Łódź ul. Wólczańska 55\59
Łódź ul. Tramwajowa 6
Łódź ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8\10
Łódź ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 8\10
Łódź ul. Kościelna 8
Łódź ul. Zbąszyńska 6a
Łódź ul. Okopowa 70
Łódź ul. Traktorowa 126
Łódź ul. Nasienna 4\6
Warszawa ul. Konstruktorska 4
Warszawa ul. Bukietowa 15
Warszawa ul. Puławska 62\64
Warszawa ul. Czerniakowska 85\87
Warszawa ul. Tadeusza Rejtana 5, 40\3
Warszawa ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4
Warszawa AL. Aleje Jerozolimskie 87
Warszawa ul. Wspólna 37\39
Warszawa AL. Aleje Jerozolimskie 53
Warszawa ul. Juliana Smulikowskiego 6\8
Warszawa ul. Orla 8
Warszawa ul. Nowy Zjazd 1
Poznań ul. Sycowska 49
Poznań ul. Unii Lubelskiej 16
Poznań os. Bohaterów II Wojny Światowej 37
Poznań os. Orła Białego 89-101
Poznań os. Rusa 1
Poznań ul. Wierzbięcice 1
Poznań ul. Katowicka 11d
Poznań ul. Grochowska 49a
Poznań pl. Wiosny Ludów 2
Poznań ul. Stanisława Taczaka 11
Poznań ul. Bukowska 16
Poznań pl. Wolności 18
Poznań ul. Miastkowska 128\132
Poznań ul. Stawna 8
Poznań AL. Niepodległości 20
Poznań ul. Tadeusza Kościuszki 118
Poznań pl. Ludwika Waryńskiego 8
Poznań ul. Lotnictwa Polskiego 10
Poznań ul. Wojska Polskiego 28
Poznań ul. Gdyńska 39
Poznań nr dz. 10\1
Poznań AL. Aleje Solidarności 46
Baranowo ul. Rolna 3
Poznań os. Bolesława Śmiałego 1
Szczecin ul. Smolańska 11\13
Szczecin ul. Bronowicka 25
Szczecin ul. Kaszubska 35
Szczecin ul. Energetyków 3\4
Szczecin AL. Piastów 42
Szczecin ul. Władysława Jagiełły 1
Szczecin ul. Edmunda Bałuki 2\3
Szczecin ul. Santocka 15d
Szczecin AL. Wojska Polskiego 63
Szczecin ul. Jagiellońska 50
Szczecin ul. Jana Matejki 6
Szczecin ul. Waleriana Łukasińskiego 110
Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 25
Pogodno ul. Adama Mickiewicza 64
Szczecin ul. Teofila Firlika 19
Szczecin pl. Jana Kilińskiego 3
Szczecin ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26
Szczecin ul. Komuny Paryskiej 32b
Szczecin ul. Fryderyka Chopina 55
Szczecin ul. Przyjaciół Żołnierza 45
Szczecin ul. Poznańska 1
Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 29
Gdańsk ul. Miałki Szlak 4\8
Gdańsk ul. Kartuska 98
Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 1\2
Gdańsk ul. Siennicka 30
Suchanino ul. Ludwika Beethovena 4
Gdańsk ul. Kolonia Ochota 4a
Gdańsk ul. Doki 1
Gdańsk ul. Budowlanych 31, dz. nr 115\14
Gdańsk AL. Zwycięstwa 49
Gdańsk ul. Mariana Smoluchowskiego 17
Gdańsk ul. Gabriela Narutowicza 11\12
Gdańsk AL. Zwycięstwa 13, dz. nr 609\17
Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1
Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 3\9, dz. nr 1072\3
Gdańsk AL. Grunwaldzka 309
Gdańsk ul. Janusza Meissnera 1
Gdańsk AL. Grunwaldzka 470
Gdańsk ul. Kołobrzeska 28
Gdańsk ul. Chłopska, dz. nr 253
Gdańsk ul. Tysiąclecia 29

Co konkretnie Wam grozi ? Tysiące badań wskazują na różne efekty biologiczne oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM ) 2G, 3G, 4G i 5G, głównie te badania, które nie są sponsorowane przez przemysł. Niedawne badania wpływu telefonu na osoby często korzystające z telefonów komórkowych wskazują na częstsze zachorowania nawet na raka mózgu. Ja dzisiaj skupię się na stacjach bazowych.

Zwrócę uwagę na badanie z 2017 roku: https://www.researchgate.net/publication/318916428_Impact_of_radiofrequency_radiation_on_DNA_damage_and_antioxidants_in_peripheral_blood_lymphocytes_of_humans_residing_in_the_vicinity_of_mobile_phone_base_stations

W tym badaniu grupa narażona składała się z osób mieszkających 80 m od anten komórkowych, a grupa kontrolna ponad 300 m od stacji bazowych. Uczestników wybierano z tych, którzy nie byli narażeni na inne źródła pola elektromagnetycznego. Pomiar gęstości mocy wykonywano w sypialni. Badanie wykazało, że osoby mieszkające bliżej stacji bazowych, miały statystycznie znaczący wzrost uszkodzenia krwi uważany za biomarkery predykcyjne raka.

Osoby te były narażone na pole, które mieściło się w Indyjskich dopuszczalnych poziomach PEM, które są 10 razy niższe niż obecnie w Polsce. Jak widać walka polskich naukowców o utrzymanie norm z 2019 roku ma olbrzymi sens i potrzebuje wsparcia nas wszystkich

Przypomnę aktualne dopuszczalne poziomy PEM dla częstotliwości 5G:

Polska od 2020 r. i ICNIRP = 10 W/m2

Polska do 2019 r. = 0,1 W/m2

Indie = 1/10 ICNIRP = 1 W/m2

Jak to się przekłada na odległości. Będę brał pod uwagę docelowe efekty oddziaływania PEM na zdrowie, czyli częstotliwości 3,6 GHz i 26 GHz. Znani naukowcy zwracają uwagę na prezentację przedstawiciela Ericssona. Wskazuje na nią słynny naukowiec Lenart Hardell na swoim blogu. Pierwszy link z tego artykułu to właśnie link do prezentacji Ericssona.

Jak spojrzycie na strony 8 i 9 tej prezentacji to zobaczycie, że:

normy Indyjskie, czyli 1/10 ICNIRP są spełniane 37 m od stacji a wysokość niedopuszczalnego PEM ma 23 m, czyli parę ostatnich pięter budynku, nie będzie spełniało norm w Indiach. Przypomnę, że te normy nie chroniły mieszkańców Indii, przed oddziaływaniem na krew w opisanym badaniu

normy polskie z 2019 roku 1/100 ICNIRP są spełniane 115 m od stacji a 70 m ma wysokość niebezpiecznego PEM, czyli zanurzony w nim będzie cały wieżowiec i pewnie 2 sąsiednie.

Teraz wiecie dlaczego operatorzy i rząd zwiększyli w Polsce dopuszczalne limity PEM, żeby ułatwić operatorom robotę, bez względu na to jak to odchorują Polacy.

Naukowiec zwraca uwagę, że bezpieczne dla zdrowia wg. grupy Bioinitiative są znacznie niższe pola = 30-60 µW/m2 µW= 1/1000000 W

Lenart Hardell to naukowiec, który zakwalifikowałby PEM do grupy 1 – czynniki rakotwórcze.

Bardziej ostrożny jest prof. Dariusz Leszczyński, który zaleca zmianę grupy IARC z 2b na 2a (czynniki prawdopodobnie rakotwórcze). On także jest za moratorium na 5G, ale uzasadnia to brakiem badań. Zwraca także uwagę na to, że takie badania powinny być również robione na grupach, które są najbardziej wrażliwe np. z EHS. W swojej prezentacji zwraca także uwagę na badanie dotyczące owadów zrobione wcześniej, niż wskazane przeze mnie tegoroczne badanie dotyczące pszczół, a także na prezentację Ericssona. Jak ktoś chce zdobyć kopleksową wiedzę to zachęcam do obejrzenia tej prezentacji naukowca z Helsinek.

Na koniec prezentacja zrobiona w sejmie przez panią profesor Bortkiewicz. To przedstawiciel tych polskich naukowców, którzy są za utrzymaniem dopuszczalnego poziomu z PEM z 2019 roku i zrobieniem badań przed masowym uruchomieniem 5G w Polsce.

Wszyscy wymienieni w artykule naukowcy są za stosowaniem zasady ostrożności. Niestety polski rząd woli robić masowy eksperyment na ludziach w trakcie epidemii koronawirusa. Wstyd i hańba !!!

Jak ktoś chce być informowany co nowego na antrejce zapraszam do polubienia strony na facebooku: https://www.facebook.com/antrejkapl

Petycja w sprawie ograniczenia zagrożenia zdrowia i życia pszczół

Adresaci petycji:

Sz. P. Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sz. P. Michał Woś – Minister Środowiska

Sz. P. Dr Halina Aniołczyk – Przewodnicząca – Komisja PTBR ds. Problemów Bioelektromagnetycznych

Petycja w sprawie ograniczenia zagrożenia zdrowia i życia pszczół z dnia 2.05.2020 r.
W związku z:

1. ostrzeżeniami naukowców o wymieraniu owadów,

2. badaniem naukowym zespołu znanych i cenionych naukowców,  wskazującym na to, że uruchomienie nowych częstotliwości komunikacji bezprzewodowej, w najbliższych latach na terenie całego kraju, powyżej 3Ghz, może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pszczół,

ponieważ trwa aktualnie w Polsce aukcja częstotliwości 3,4-3,8 Ghz, forsowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, wnioskuję do Ministra Rolnictwa, Ministra Środowiska i Przewodniczącej Komisji PTBR o:

1. Przeprowadzenie na koszt Państwa badań, które sprawdzą zachowanie, zdrowie i umieralność pszczół w polu elektromagnetycznym (PEM), gdzie:

a.) składowa elektryczna PEM ma wartości: 0,1 V/m, 1 V/m, 7 V/m (poziom dopuszczalny przed 1.1.2020), 61 V/m (poziom dopuszczalny od 1.1.2020)

b.) częstotliwość PEM jest w zakresie 3,4-3,8 Ghz w porównaniu do środowiska z dotychczas stosowanymi częstotliwościami

c.) czas ekspozycji uli i otoczenia w granicach 500 metrów od uli  = 180 dni bez przerwy, także w okresie spoczynku pszczół

d.) badaniem objętych jest po 10 uli i wszystkie rodzaje i postacie pszczół: królowa, robotnice, trutnie, larwy

2. Zawieszenie aukcji na czas przeprowadzenia badań i wstrzymanie dalszych działań w uruchamianiu częstotliwości > 3 Ghz, gdyby ostrzeżenie naukowców potwierdziło się.

Uzasadnienie:

W tym roku naukowcy przedstawili 2 poważne ostrzeżenia:

1. Ostrzeżenie naukowców dla ludzkości przed wymarciem owadów.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719317823?via%3Dihub#ab0010
W ostrzeżeniu tym naukowcy zwracają uwagę na to, że powodujemy wymieranie owadów poprzez: utratę siedlisk, degradację i fragmentację, stosowanie substancji zanieczyszczających i szkodliwych, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, globalną zmianę klimatu, bezpośrednią nadmierną eksploatację oraz współwystępowanie gatunków zależnych od innych gatunków. Dzięki wyginięciu owadów tracimy znacznie więcej niż gatunki. Tracimy liczebność i biomasę owadów, różnorodność w przestrzeni i czasie z konsekwentną homogenizacją, duże części drzewa życia, unikalne funkcje i cechy ekologiczne oraz fundamentalne części rozległej sieci interakcji biotycznych. Takie straty prowadzą do upadku kluczowych usług ekosystemowych, od których zależy ludzkość. Od zapylania i rozkładu, po zasoby dla nowych leków, oznaczanie jakości siedlisk i wiele innych – owady zapewniają niezbędne i niezastąpione usługi. Apelujemy o pilne działanie w celu uzupełnienia kluczowych luk w wiedzy i ograniczenia wymierania owadów.

2. Ekspozycja na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej u pszczół miodnych zachodnich

https://www.nature.com/articles/s41598-019-56948-0

W tym badaniu (symulacji) naukowcy wykazują, że względnie małe przesunięcie 10% gęstości mocy incydentu środowiskowego z częstotliwości poniżej 3 GHz na wyższe częstotliwości doprowadzi do względnego wzrostu mocy pochłoniętej u pszczół miodnych o współczynnik większy niż 3.

Można to zrozumieć, że przy podobnym środowisku jak teraz (+10% gęstości mocy) absorpcja PEM (RF EMF) przez pszczoły zwiększy się co najmniej 3 krotnie, zaraz po uruchomieniu nowej częstotliwości.

Już we wcześniejszym badaniu z 2018 roku naukowcy pisali, wskazując odpowiednie badania, że absorpcja ta może powodować ogrzewanie dielektryczne. Ogrzewanie wpływa na zachowanie owadów, fizjologię i morfologię. Wskazują także na badania nad nietermicznymi skutkami narażenia na RF-EMF i potencjalnymi mechanizmami efektów nietermicznych.

W związku z powyższym wnioskuję jak wyżej.

z poważaniem

KK

Jeśli podobał ci się artykuł i chcesz tutaj wrócić, polub antrejkę na fejsie: https://www.facebook.com/antrejkapl