Archiwa tagu: niezależna

PETYCJA O USTANOWIENIE PRAWA POTRZEBNEGO DO POWOŁANIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI TECHNOLOGII i ZDROWIA

PETYCJA O USTANOWIENIE PRAWA POTRZEBNEGO DO POWOŁANIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI TECHNOLOGII i ZDROWIA

Nadawca petycji:
Krzysztof Kukliński

Adresat petycji:
Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
na ręce Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek,

PETYCJA O USTANOWIENIE PRAWA POTRZEBNEGO DO POWOŁANIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI TECHNOLOGII i ZDROWIA

Wnoszę o ustanowienie przez Sejm prawa, które pozwoli na powołanie Państwowej Agencji Technologii i Zdrowia.
Agencja ta zajmowałaby się:

– wspieraniem misji ochrony i promowania zdrowia publicznego,

– badaniem wpływu innowacyjnych i starszych technologii na zdrowie,

– opracowywaniem zaleceń i wytycznych dla takiego sposobu wdrożenia technologii, aby w jak najmniejszy sposób zagrażała ona zdrowiu publicznemu.