List otwarty do Dyrektora AOTMiT w sprawie wytycznych i analizy dla leku iwermektyna na Covid-19, który ratuje życie setkom tysięcy ludzi

List otwarty do Dyrektora AOTMiT w sprawie wytycznych i analizy dla leku iwermektyna na Covid-19, który ratuje życie setkom tysięcy ludzi

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
PREZES dr n. med. Roman Topór-Mądry

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję bardzo za odpowiedź na mój wniosek z 29 maja o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej analiz i wytycznych w sprawie leku iwermektyna.
Dla czytelników tego listu otwartego wniosek dostępny jest pod adresem internetowym: Wniosek do AOTMIT o udostępnienie informacji publicznej W SPRAWIE LEKU IWERMEKTYNA | antrejka.pl

Pana odpowiedź dostępna jest dla czytelników pod tym linkiem: Aotmit.pdf (antrejka.pl)

Zwracam się do Pana Prezesa w formie listu otwartego, bo sprawa jest bardzo ważna, a być może najważniejsza w historii powojennej Polski.

Swój wniosek uzasadniałem w maju w sposób następujący:
„…Zebrane przeze mnie i opisane w artykule Iwermektyna ratuje życie milionom ludzi chorym na COVID-19 | antrejka.pl informacje wskazują, że zastosowanie leku iwermektyna we wczesnym leczeniu, tj. już na poziomie Domowej Opieki Medycznej, zarówno profilaktycznie (u ludzi z pozytywnym testem i ich domowników)  jak i leczniczo (u ludzi z objawami) mogło uratować życie conajmniej 80% z 73 557 zakażonych osób, czyli 58 845 osób….”

Lek mógł ratować życie także przez cały czerwiec. Nawet dzisiaj czytałem o zgonie jednej z zakażonych osób. Gdyby dostała lek na wczesnym etapie, w ramach Domowej Opieki Medycznej, miałaby olbrzymie szanse na przeżycie. Także podanie leku na etapie leczenia szpitalnego daje szanse na wyzdrowienie.

Niestety lek dostępny w kilkudziesięcu krajach, stosowany przez lekarzy na COVID-19 nie jest dostępny w polskich aptekach i szpitalach. Jakbyśmy byli gorszym sortem od Czechów, Słowaków, Niemców, Macedończyków, Indusów, Amerykanów, Panamczyków, mieszkańców Zimbabwe, Peru, Gwatemali, Hondurasu, Bangladeshu, Meksyku i wielu innych państw.

Na moje ostatnie pytanie z wniosku wysłanego do AOTMiT:15. Czy AOTMiT w związku z nowymi publikacjami i  informacjami z Czech, Mexico City i Indii zamierza zmienić wytyczne dotyczące iwermektyny i zalecić jej jak najszybszy import do Polski?

otrzymałem odpowiedź:
„…W kwestii zapytania piętnastego: „Czy AOTMiT w związku z nowymi publikacjami i informacjami z Czech, Mexico City i Indii zamierza zmienić wytyczne dotyczące iwermektyny i zalecić jej jak najszybszy import do Polski?”, uprzejmie informuję, że na chwilę obecną wyniki największej próby klinicznej z randomizacją (Lopez-Medina 2021) wskazują na brak różnic skuteczności iwermektyny i placebo w populacji pacjentów z łagodnym przebiegiem COVID19, zmiana zaleceń może nastąpić dopiero po opublikowaniu wyników dużej próby klinicznej z randomizacją, przynajmniej o takim samym poziomie wiarygodności, wskazującej na skuteczność iwermektyny…”

Czyli Pan Prezes swoją decyzję o tym, aby nie zalecać leku iwermektyna do leczenia COVID-19 oparł o badanie o które zapytałem w pytaniu 66. Czy autorzy wytycznych i analizy znali zastrzeżenia naukowców i lekarzy do pracy (uznanej przez autorów wytycznych za kluczową) z tej publikacji  liście otwartym znajdującym się na stronie letter | doctor letter (jamaletter.com) ?

180 naukowców zwraca w nim uwagę na wady badania, które obejmują populację, projektowanie, wykonanie i kontrolę. Średni wiek niewielkiej próbki (n = 400) wyniósł 37 lat, a BMI 26, co czyniło  niskie ryzyko ciężkich zachorowań i zgonów. Autorzy badania nieprawidłowo podawali iwermektynę na pusty żołądek, zmniejszając biodostępność leku w tkance płucnej, co obniża skuteczność około 2,5 krotnie. W przeciwieństwie do wniosku autorów, wyniki sugerują niższe wskaźniki progresji choroby, hospitalizacji, przyjęcia na OIOM i śmiertelności z iwermektyną, co mogło zostać potwierdzone jako statystycznie istotne przy większej próbce i bardziej rygorystycznym projekcie badania.

Dlaczego analicy z AOTMiT nie zauważyli tak licznych uchybień i wad tego badania?

Z 61 badań dostępnych na stronie: Iwermektyna dla COVID-19: analiza w czasie rzeczywistym wszystkich 100 badań (c19ivermectin.com) Pan Prezes wybrał sobie to, które nic nie mówi, bo nie mogło, o tym jak bardzo iwermektyna, zastosowana we wczesnym leczeniu, chroni przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią i co do którego jakości jest tyle zastrzeżeń.

Mam nadzieję, że w następnej analizie nie skupi się Pan Prezes na metanalizie Iwermektyna w leczeniu PRODUKTU COVID-19: Przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych kontrolowanych badań | kliniczne choroby zakaźne | Oxford Akademicki (oup.com), która zebrała jeszcze większą krytykę, a we wcześniejszej wersji nawet były przestawione wyniki iwermektyny i placebo. Tym razem 40 naukowców odniosło się do tej pracy: Microsoft Word – LetterToEditorReRoman et al 3 July 2021_R.docx (trialsitenews.com)

Gdyby Pan Prezes chciał poczytać profesjonalnie zrobioną metaanalizę proszę zajrzeć do tej pracy: Iwermektyna do zapobiegania i leczenia COVID-19 Infectio… : American Journal of Therapeutics (lww.com)

Szanowny Panie Prezesie,

Ponownie polecam Panu Prezesowi przykład regionu Uttar Pradesh, gdzie populacja jest kilka razy większa od Polski, a ilość ofiar parokrotnie mniejsza. Stosowali iwermektynę do leczenia i profilaktycznie już w zeszłym roku.

Rząd Uttar Pradesh mówi, że wczesne stosowanie Iwermektyny pomogło utrzymać pozytywność, zgony na niskim poziomie | Wiadomości o miastach, The Indian Express

Jako autor tej petycji do sejmu: SKM_28720081212520 (sejm.gov.pl) dostępnej także tutaj: PETYCJA O USTANOWIENIE PRAWA POTRZEBNEGO DO POWOŁANIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI TECHNOLOGII i ZDROWIA | antrejka.pl

jestem zbulwersowany tym jak wielu naukowców z „konfliktem interesu” brało udział w procedurze tworzenia zaleceń dla leku iwermektyna. Na dodatek widzę na liście także naukowca bardzo aktywnego na Twitterze, gdzie wrzucił 2 linki na temat badań Iwermektyny, oczywiście do prac, które spotkały się z największą krytyką za jakość i uczciwość i które opisałem powyżej.

W aneksie nr. 2 zaleceń AOTMiT brakowało deklaracji o „konflikcie interesu” wszystkich osób wymienionych przez redaktora Pawlickiego w tym artykule:

Maciej Pawlicki na Twitterze: „Na 17 członków Rady Medycznej 12 jest w stanie konfliktu interesów czyli pobierało pieniądze od producentów szczepionek. BARDZO proszę Premiera ⁦@MorawieckiM⁩ by naprawił błąd i wprowadził wymóg braku konfliktu interesów czyli zasięgał rady wyłącznie ekspertów niezależnych https://t.co/TcfhluZzdI” / Twitter

Maciej Pawlicki na Twitterze: „Na 17 członków Rady Medycznej 12 jest w stanie konfliktu interesów czyli pobierało pieniądze od producentów szczepionek. BARDZO proszę Premiera ⁦@MorawieckiM⁩ by naprawił błąd i wprowadził wymóg braku konfliktu interesów czyli zasięgał rady wyłącznie ekspertów niezależnych https://t.co/TcfhluZzdI” / Twitter

Mam do Pana Prezesa ponownie prośbę o dodanie iwermektyny do zestawu leków zalecanych w leczeniu COVID-19.

Proszę o zrobienie ponownej analizy, tym razem przez ludzi, którzy nie mają żadnych powiązań z producentami szczepionek i leku remdesivir, a także przez analityków, którzy nie będą wskazywać na najważniejsze badanie, tak powszechnie skrytykowane przez lekarzy i naukowców i potrafią dostrzec jego wady, tak jak je dostrzegło 180 naukowców i lekarzy.

z poważaniem

Krzysztof Kukliński