List otwarty do Dyrektora AOTMiT w sprawie wytycznych i analizy dla leku iwermektyna na Covid-19, który ratuje życie setkom tysięcy ludzi

List otwarty do Dyrektora AOTMiT w sprawie wytycznych i analizy dla leku iwermektyna na Covid-19, który ratuje życie setkom tysięcy ludzi

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
PREZES dr n. med. Roman Topór-Mądry

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję bardzo za odpowiedź na mój wniosek z 29 maja o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej analiz i wytycznych w sprawie leku iwermektyna.
Dla czytelników tego listu otwartego wniosek dostępny jest pod adresem internetowym: Wniosek do AOTMIT o udostępnienie informacji publicznej W SPRAWIE LEKU IWERMEKTYNA | antrejka.pl

Pana odpowiedź dostępna jest dla czytelników pod tym linkiem: Aotmit.pdf (antrejka.pl)

Zwracam się do Pana Prezesa w formie listu otwartego, bo sprawa jest bardzo ważna, a być może najważniejsza w historii powojennej Polski.

Swój wniosek uzasadniałem w maju w sposób następujący:
„…Zebrane przeze mnie i opisane w artykule Iwermektyna ratuje życie milionom ludzi chorym na COVID-19 | antrejka.pl informacje wskazują, że zastosowanie leku iwermektyna we wczesnym leczeniu, tj. już na poziomie Domowej Opieki Medycznej, zarówno profilaktycznie (u ludzi z pozytywnym testem i ich domowników)  jak i leczniczo (u ludzi z objawami) mogło uratować życie conajmniej 80% z 73 557 zakażonych osób, czyli 58 845 osób….”

Lek mógł ratować życie także przez cały czerwiec. Nawet dzisiaj czytałem o zgonie jednej z zakażonych osób. Gdyby dostała lek na wczesnym etapie, w ramach Domowej Opieki Medycznej, miałaby olbrzymie szanse na przeżycie. Także podanie leku na etapie leczenia szpitalnego daje szanse na wyzdrowienie.

Niestety lek dostępny w kilkudziesięcu krajach, stosowany przez lekarzy na COVID-19 nie jest dostępny w polskich aptekach i szpitalach. Jakbyśmy byli gorszym sortem od Czechów, Słowaków, Niemców, Macedończyków, Indusów, Amerykanów, Panamczyków, mieszkańców Zimbabwe, Peru, Gwatemali, Hondurasu, Bangladeshu, Meksyku i wielu innych państw.

Na moje ostatnie pytanie z wniosku wysłanego do AOTMiT:15. Czy AOTMiT w związku z nowymi publikacjami i  informacjami z Czech, Mexico City i Indii zamierza zmienić wytyczne dotyczące iwermektyny i zalecić jej jak najszybszy import do Polski?

otrzymałem odpowiedź:
„…W kwestii zapytania piętnastego: „Czy AOTMiT w związku z nowymi publikacjami i informacjami z Czech, Mexico City i Indii zamierza zmienić wytyczne dotyczące iwermektyny i zalecić jej jak najszybszy import do Polski?”, uprzejmie informuję, że na chwilę obecną wyniki największej próby klinicznej z randomizacją (Lopez-Medina 2021) wskazują na brak różnic skuteczności iwermektyny i placebo w populacji pacjentów z łagodnym przebiegiem COVID19, zmiana zaleceń może nastąpić dopiero po opublikowaniu wyników dużej próby klinicznej z randomizacją, przynajmniej o takim samym poziomie wiarygodności, wskazującej na skuteczność iwermektyny…”

Czyli Pan Prezes swoją decyzję o tym, aby nie zalecać leku iwermektyna do leczenia COVID-19 oparł o badanie o które zapytałem w pytaniu 66. Czy autorzy wytycznych i analizy znali zastrzeżenia naukowców i lekarzy do pracy (uznanej przez autorów wytycznych za kluczową) z tej publikacji  liście otwartym znajdującym się na stronie letter | doctor letter (jamaletter.com) ?

180 naukowców zwraca w nim uwagę na wady badania, które obejmują populację, projektowanie, wykonanie i kontrolę. Średni wiek niewielkiej próbki (n = 400) wyniósł 37 lat, a BMI 26, co czyniło  niskie ryzyko ciężkich zachorowań i zgonów. Autorzy badania nieprawidłowo podawali iwermektynę na pusty żołądek, zmniejszając biodostępność leku w tkance płucnej, co obniża skuteczność około 2,5 krotnie. W przeciwieństwie do wniosku autorów, wyniki sugerują niższe wskaźniki progresji choroby, hospitalizacji, przyjęcia na OIOM i śmiertelności z iwermektyną, co mogło zostać potwierdzone jako statystycznie istotne przy większej próbce i bardziej rygorystycznym projekcie badania.

Dlaczego analicy z AOTMiT nie zauważyli tak licznych uchybień i wad tego badania?

Z 61 badań dostępnych na stronie: Iwermektyna dla COVID-19: analiza w czasie rzeczywistym wszystkich 100 badań (c19ivermectin.com) Pan Prezes wybrał sobie to, które nic nie mówi, bo nie mogło, o tym jak bardzo iwermektyna, zastosowana we wczesnym leczeniu, chroni przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią i co do którego jakości jest tyle zastrzeżeń.

Mam nadzieję, że w następnej analizie nie skupi się Pan Prezes na metanalizie Iwermektyna w leczeniu PRODUKTU COVID-19: Przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych kontrolowanych badań | kliniczne choroby zakaźne | Oxford Akademicki (oup.com), która zebrała jeszcze większą krytykę, a we wcześniejszej wersji nawet były przestawione wyniki iwermektyny i placebo. Tym razem 40 naukowców odniosło się do tej pracy: Microsoft Word – LetterToEditorReRoman et al 3 July 2021_R.docx (trialsitenews.com)

Gdyby Pan Prezes chciał poczytać profesjonalnie zrobioną metaanalizę proszę zajrzeć do tej pracy: Iwermektyna do zapobiegania i leczenia COVID-19 Infectio… : American Journal of Therapeutics (lww.com)

Szanowny Panie Prezesie,

Ponownie polecam Panu Prezesowi przykład regionu Uttar Pradesh, gdzie populacja jest kilka razy większa od Polski, a ilość ofiar parokrotnie mniejsza. Stosowali iwermektynę do leczenia i profilaktycznie już w zeszłym roku.

Rząd Uttar Pradesh mówi, że wczesne stosowanie Iwermektyny pomogło utrzymać pozytywność, zgony na niskim poziomie | Wiadomości o miastach, The Indian Express

Jako autor tej petycji do sejmu: SKM_28720081212520 (sejm.gov.pl) dostępnej także tutaj: PETYCJA O USTANOWIENIE PRAWA POTRZEBNEGO DO POWOŁANIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI TECHNOLOGII i ZDROWIA | antrejka.pl

jestem zbulwersowany tym jak wielu naukowców z „konfliktem interesu” brało udział w procedurze tworzenia zaleceń dla leku iwermektyna. Na dodatek widzę na liście także naukowca bardzo aktywnego na Twitterze, gdzie wrzucił 2 linki na temat badań Iwermektyny, oczywiście do prac, które spotkały się z największą krytyką za jakość i uczciwość i które opisałem powyżej.

W aneksie nr. 2 zaleceń AOTMiT brakowało deklaracji o „konflikcie interesu” wszystkich osób wymienionych przez redaktora Pawlickiego w tym artykule:

Maciej Pawlicki na Twitterze: „Na 17 członków Rady Medycznej 12 jest w stanie konfliktu interesów czyli pobierało pieniądze od producentów szczepionek. BARDZO proszę Premiera ⁦@MorawieckiM⁩ by naprawił błąd i wprowadził wymóg braku konfliktu interesów czyli zasięgał rady wyłącznie ekspertów niezależnych https://t.co/TcfhluZzdI” / Twitter

Maciej Pawlicki na Twitterze: „Na 17 członków Rady Medycznej 12 jest w stanie konfliktu interesów czyli pobierało pieniądze od producentów szczepionek. BARDZO proszę Premiera ⁦@MorawieckiM⁩ by naprawił błąd i wprowadził wymóg braku konfliktu interesów czyli zasięgał rady wyłącznie ekspertów niezależnych https://t.co/TcfhluZzdI” / Twitter

Mam do Pana Prezesa ponownie prośbę o dodanie iwermektyny do zestawu leków zalecanych w leczeniu COVID-19.

Proszę o zrobienie ponownej analizy, tym razem przez ludzi, którzy nie mają żadnych powiązań z producentami szczepionek i leku remdesivir, a także przez analityków, którzy nie będą wskazywać na najważniejsze badanie, tak powszechnie skrytykowane przez lekarzy i naukowców i potrafią dostrzec jego wady, tak jak je dostrzegło 180 naukowców i lekarzy.

z poważaniem

Krzysztof Kukliński

Petycja do Prezydenta RP w sprawie podjęcia kampanii edukacyjnej o możliwości podnoszenia poziomu odporności, m.in. dzięki suplementacji witaminy D3.

Petycja z 2.7.2021 r.

Szanowny Panie Prezydencie


Pół roku temu wysyłałem do Pana Prezydenta petycję. Jej treść i odpowiedź zamieszczam na końcu maila.

W odpowiedzi tej, wspomniano komunikat Pana Prezydenta znajdujący się nadal na stronie:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2002,spotkanie-z-ekspertami-na-temat-odpornosci-w-obliczu-pandemii-covid-19.html
jest tam następująca informacja:

„…Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę zainicjowania kampanii o charakterze edukacyjnym o wpływie naszego stylu życia na zdrowie oraz o możliwości podnoszenia poziomu odporności, m.in. dzięki suplementacji witaminy D3.”

Niestety nic w tej sprawie nie zrobiono. Prezydent odsyłał mnie do ministra zdrowia, a minister do gospodarza spotkania, czyli Pana Prezydenta i do lekarzy.

Pisałem wtedy do Pana Prezydenta:”…Połowa Polek i Polaków nie zaszczepi się eksperymentalną „szczepionką”, nie chcąc ryzykować zdrowia. Ta połowa Polski musi mieć możliwość leczenia choroby COVID-19 bez kolejnych ofiar śmiertelnych.

Druga połowa Polski będzie pewnie chciała skorzystać z eksperymentalnej „szczepionki”.

W trakcie czekania na swoją kolej ta połowa Polaków musi mieć możliwość leczenia choroby COVID-19 bez kolejnych ofiar śmiertelnych.Jeśli okaże, się że eksperymentalna „szczepionka” nie działa lub źle działa, ta grupa „zaszczepionych” Polaków musi mieć możliwość leczenia choroby COVID-19 bez kolejnych ofiar śmiertelnych…”


Jak widzi Pan Prezydent wszystko co przewidywałem sprawdziło się.

Niestety przez to, że mnie nie posłuchano, zmarło przez te pół roku 50 tys. zakażonych ludzi. Umierało w cierpieniach, bólu i samotności.

Lek Iwermektyna nie jest nadal zarejestrowany w Polsce, choć cały świat widział jak ratował Mexico City i Delhi. Mają go sąsiedzi Czesi, Słowacy, Niemcy i kilkadziesiąt innych państw.

W Polsce blokowany jest przez tzw. ekspertów z „konfliktem interesu” ,czyli powiązanych z producentami szczepionek i leku remdesivir.
Jeśli czytał Pan Prezydent ten artykuł:

COVID-19 a witamina D. Nowe badania z Izraela – Wydarzenia w INTERIA.PL
„…Co czwarty hospitalizowany pacjent z COVID-19 z niedoborem witaminy D umarł – wynika z izraelskich badań, które opisuje portal Times of Israel. Wśród hospitalizowanych osób bez niedoboru tej witaminy umarło tylko 3 proc. chorych.Izraelscy naukowcy odkryli, że pacjenci z niewystarczającą ilością witaminy D są również 14 razy bardziej narażeni na zgon lub znalezienie się w ciężkim lub krytycznym stanie.

W badaniu przeprowadzonym w Galilejskim Centrum Medycznym 26 proc. pacjentów z niedoborem witaminy D zmarło z powodu zakażenia koronawirusem, podczas gdy wśród innych pacjentów odsetek ten wynosił 3 proc. – To bardzo, bardzo znacząca rozbieżność, która stanowi znaczący sygnał, że zachorowanie w sytuacji bardzo niskiego poziomu witaminy D w organizmie prowadzi do zwiększonej śmiertelności i cięższego przebiegu choroby – powiedział portalowi endokrynolog, członek zespołu badawczego dr Amir Baszkin…”


to jaki Pan Prezydent wyciąga z tego wniosek?

Przez ostatnie pół roku, gdyby uruchomiono to o czym mówiono na spotkaniu u Pana Prezydenta, zmarłoby zamiast 50 tys najwyżej 6 tys, gdyby wcześniej zlikwidowali niedobór witaminy D, albo gdyby na początku infekcji dostali od lekarzy kalcyfediol (szybciej od witaminy D3 likwiduje niedobór).

Te 6 tys. też by nie zmarło, bo 80% z nich możnaby było uratować przez wczesne leczenie np. lekiem Iwermektyna.

Nie chciałbym przyglądać się jak umiera kolejne 50 tys. ludzi przy następnej takiej sytuacji. Możemy się do tego przygotować.

Lek musi być w polskich aptekach, a kampania edukacyjna Pana Prezydenta w telewizji.

Niniejszym wnoszę o podjęcie przez Pana Prezydenta kampanii edukacyjnej o możliwości podnoszenia poziomu odporności, m.in. dzięki suplementacji witaminy D3.

Bardzo mi przykro, że mnie nie posłuchano. Mam nadzieję, że tym razem Pan Prezydent posłucha człowieka dobrego, uczciwego, chcącego ratować dziesiątki tysięcy ludzi, a nie będzie słuchał tych, którzy narazili ludzi na umieranie. 50 tys. ludzi umierało w tym roku bez leku.

z poważaniem

Krzysztof Kukliński

Petycja z 3.1.2021 r.

Petycja w sprawie podjęcia leczenia COVID-19 w Polsce

Zbulwersowany informacjami w mediach społecznościowych o fatalnej skuteczności leczenia trudnych przypadków choroby COVID-19 w Polsce, wielomiesięcznym brakiem reakcji rządu na informacje lekarzy (patrz p. Włodzimierz Bodnar i amantadyna 

Brak badań klinicznych nad amantadyną w COVID-19 – nowy ośrodek badawczy w Przemyślu – Przychodnia Optima w Przemyślu (przychodnia-przemysl.pl)

  i tysiącami przypadków śmiertelnych zwracam się z wnioskiem o natychmiastową interwencję i podjęcie działań leczniczych osób chorych na COVID-19 przez polski rząd.
Jednocześnie przekazuję uzyskaną dzisiaj informację, że przeprowadzony na zlecenie WHO przegląd badań Iwermektyny wykazał 83% redukcję śmiertelności z powodu COVID-19. Poniżej link do wideo przedstawiającego wyniki metaanalizy.

https://youtu.be/yOAh7GtvcOs

W związku z tym wnoszę także o podjęcie natychmiastowych badań klinicznych nad najlepiej rokującymi lekarstwami na COVID-19, w tym Iwermektyną, Amantadyną i dożylną witaminą C 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533
The Emerging Role of Vitamin C in the Prevention and Treatment of COVID-19 – PubMed (nih.gov).

Wnoszę o podjęcie działań profilaktycznych dla niedoboru witaminy D i uzupełnianie tych niedoborów u starszych ludzi, szczególnie w Domach Opieki 

Exploring links between vitamin D deficiency and COVID-19 (nih.gov)

Nie można bezczynnie czekać i pozwalać dalej na umieranie kolejnych osób chorych na COVID-19.
Nie można bezczynnie patrzeć jak umierają ludzie.

Nie czekajcie bezczynnie. Odpowiadacie za zdrowie Polaków. Niech w Polsce Ministerstwo Zdrowia zacznie coś robić dla zdrowia Polaków.

Szanowni Państwo,

Połowa Polek i Polaków nie zaszczepi się eksperymentalną „szczepionką”, nie chcąc ryzykować zdrowia. Ta połowa Polski musi mieć możliwość leczenia choroby COVID-19 bez kolejnych ofiar śmiertelnych.
Druga połowa Polski będzie pewnie chciała skorzystać z eksperymentalnej „szczepionki”.W trakcie czekania na swoją kolej ta połowa Polaków musi mieć możliwość leczenia choroby COVID-19 bez kolejnych ofiar śmiertelnych.Jeśli okaże, się że eksperymentalna „szczepionka” nie działa lub źle działa, ta grupa „zaszczepionych” Polaków musi mieć możliwość leczenia choroby COVID-19 bez kolejnych ofiar śmiertelnych.

z poważaniem
Krzysztof Kukliński

Odpowiedź na petycję:

Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wpływ Pana kolejnych e-maili z 3, 4, 5, 6 i 7 stycznia 2021 roku zatytułowanych „Petycja w sprawie podjęcia leczenia COVID-19 w Polsce przez polskie władze” skierowanych do wielu adresatów, w tym m.in. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uprzejmie informujemy, że zapoznaliśmy się z Pana opiniami i spostrzeżeniami, wyrażonymi także w formie pytań, w sprawie sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz leczenia chorych na COVID-19. Pragniemy zapewnić, że kwestie dotyczące przebiegu pandemii koronawirusa, możliwych działań zaradczych w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także rozwiązań mających niwelować negatywne skutki ekonomiczne i społeczne epidemii są w stałym kręgu zainteresowania Prezydenta. Na ten temat Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie rozmawiał z Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Zdrowia oraz przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także prowadził rozmowy z ekspertami oraz lekarzami zaangażowanymi w poszukiwanie skutecznych metod leczenia i zapobiegania wywoływanej przez wirusa choroby COVID-19. M.in. 24 listopada 2020 roku Prezydent wziął udział w spotkaniu z ekspertami na temat roli witaminy D i innych czynników w procesie budowania odporności przeciw SARS-CoV-2. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej prezydenta pod linkiem: 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2002,spotkanie-z-ekspertami-na-temat-odpornosci-w-obliczu-pandemii-covid-19.html .

Niemniej pragniemy wskazać, że organem odpowiedzialnym za kształtowanie polityki zdrowotnej państwa jest przede wszystkim Minister Zdrowia, do którego przekazaliśmy  Pana korespondencję z prośbą o rozpatrzenie zgodnie z posiadanymi kompetencjami.