Wniosek do AOTMIT o udostępnienie informacji publicznej W SPRAWIE LEKU IWERMEKTYNA

Adresat Wniosku:
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

29.05.2021 r.

W związku z tym, że nadmiarowo w ostatnich 12 miesiącach zmarło już +120 tysięcy, a zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 73 557 osób, a do tej pory nie uruchomiono w Polsce wczesnego leczenia z najskuteczniejszym lekiem Iwermektyna, wnoszę o udostępnienie na mój adres mailowy następujących informacji:

1. Kto jest autorem wytycznych dotyczących leku iwermektyna z dokumentu: Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja z 24 maja 2021 r,organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)o następującej treści:
„…1.15. Iwermektyna Zalecenie (Konsensus Ekspertów)Nie zaleca się rutynowego stosowania iwermektyny w leczeniu COVID-19; jej użycie powinno być ograniczone do eksperymentów badawczych.Uzasadnienie: Iwermektyna to lek przeciwpasożytniczy, który hamuje replikację wielu wirusów w tym SARS-CoV-2 in vitro. Iwermektyna może interferować z lekami hamującymi cytochrom CYP3A4, a w dużych stężeniach może być neurotoksyczna. Dowody naukowe na skuteczność iwermektyny są w większości niskiej jakości, nie są przekonujące i nie pozwalają na ostateczne wnioskowanie. Poprawnie przeprowadzona praca Lopez-Medina 2021(pacjenci z łagodnym przebiegiem COVID-19) nie wykazuje przewagi iwermektyny nad placebo. Liczba zgonów w obu ramionach była bardzo mała i nie pozwala na ocenę wpływu iwermektyny na śmiertelność. Aktualnie dla iwermektyny w leczeniu COVID-19 w Europie i Ameryce Północnej toczą się duże badania kliniczne z randomizacją (COVIDOUT, IVER-303, PRINCIPLE), których wyniki mogą dostarczyć wiarygodnych danych umożliwiających ponowną analizę jej efektywności w COVID-19. Zalecenie zostało sformułowane w oparciu o analizę dostępnych publikacji naukowych, przeprowadzoną w ramach Przeglądu doniesień naukowych dla iwermektymy w leczeniu oraz profilaktyce COVID-1915, opublikowanego na stronie AOTMiT: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/05/Iwermektyna-w-COVID-19-Rapid-Review-wersja-1.1-21-maja 2021-r..pdf”…

2. Czy autorzy tych wytycznych mają tzw. „konflikt interesu”, a szczególnie związki z producentami szczepionek i leków konkurencyjnych dla iwermektyny takich jak remdesivir?

3. Dlaczego link do analizy https://www.aotm.gov.pl/media/2021/05/Iwermektyna-w-COVID-19-Rapid-Review-wersja-1.1-21-maja 2021-r..pdf nie jest aktywny ?

4. Kto jest autorem tej analizy?

5. Czy autorzy tej analizy mają tzw. „konflikt interesu”, a szczególnie związki z producentami szczepionek i leków konkurencyjnych dla iwermektyny takich jak remdesivir?

6. Czy autorzy wytycznych i analizy znali zastrzeżenia naukowców i lekarzy do pracy (uznanej przez autorów wytycznych za kluczową) z tej publikacji  liście otwartym znajdującym się na stronie letter | doctor letter (jamaletter.com) ?

7. Czy autorzy wytycznych i analizy znali opublikowany niedawno przegląd: Przegląd pojawiających się dowodów wykazujących skuteczność iwermektyny w profilaktyce i leczeniu choroby COVID-19 https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/06000/Review_of_the_Emerging_Evidence_Demonstrating_the.4.aspx ?

8. Czy autorzy wytycznych i analizy zapoznali się wcześniej z przedstawioną w przeglądzie Podstawą dowodową:

Podstawa dowodowa dla iwermektyny przeciwko COVID-19

Do tej pory skuteczność iwermektyny w covid-19 była wspierana przez następujące:

 • Od 2012 r. wiele badań in vitro wykazało, że iwermektyna hamuje replikację wielu wirusów, w tym grypy, Zika, Dengii innych.9–17
 • Iwermektyna hamuje replikację SARS-CoV-2 i wiązanie się z tkanką gospodarza za pomocą kilku obserwowanych i proponowanych mechanizmów.18
 • Iwermektyna ma silne właściwości przeciwzapalne z danymi in vitro wykazującymi głębokie hamowanie zarówno produkcji cytokin, jak i transkrypcji czynnika jądrowego κB (NF-κB), najsilniejszego mediatora stanu zapalnego.37–39
 • Iwermektyna znacznie zmniejsza obciążenie wirusowe i chroni przed uszkodzeniem narządów w wielu modelach zwierzęcych po zakażeniu SARS-CoV-2 lub podobnymi koronawirusami.31,32
 • Iwermektyna zapobiega przenoszeniu i rozwojowi choroby COVID-19 u pacjentów narażonych na zakażenie.40–45
 • Iwermektyna przyspiesza powrót do zdrowia i zapobiega pogorszeniu się u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą leczoną wcześnie po wystąpieniu objawów.45,49–52,61,62
 • Iwermektyna przyspiesza powrót do zdrowia i unikanie przyjęcia na OIOM i śmierci u pacjentów hospitalizowanych.45,51,53,63–66
 • Iwermektyna zmniejsza śmiertelność u pacjentów w stanie krytycznym z COVID-19.45,53,63
 • Iwermektyna prowadzi do redukcji śmiertelności w regionach po kampaniach dystrybucyjnych iwermektyny.48
 • Bezpieczeństwo, dostępność, i koszt iwermektyny są prawie niezrównane, biorąc pod uwagę jego niską częstość występowania ważnych interakcji leków wraz z tylko łagodne i rzadkie działania niepożądane obserwowane w prawie 40 lat stosowania i miliardy dawek podawanych.75
 • Światowa Organizacja Zdrowia od dawna zawiera iwermektynę na swojej „Liście podstawowych leków.”

Podsumowanie statystycznie istotnych wyników z powyższych kontrolowanych badań jest następujące:

Kontrolowane badania w profilaktyce PRODUKTU COVID-19 (8 badań)

Wszystkie 8 dostępnych wyników badań kontrolowanych wykazuje statystycznie istotne zmniejszenie transmisji.

Trzy RCTs z dużym statystycznie istotnym zmniejszeniem szybkości transmisji, N = 774 pacjentów.44–46

Pięć KTZ z dużym statystycznie istotnym zmniejszeniem szybkości transmisji, N = 2052 pacjentów.40–43,47

Kontrolowane badania w leczeniu COVID-19 (19 badań)
Pięć RCT o statystycznie istotnym wpływie na czas do wyzdrowienia lub długość pobytu w szpitalu.45,49,53,64,65

Jeden RCT z niemal statystycznie istotnym zmniejszeniem czasu do odzyskania, P = 0,07, N = 130.54

Jeden RCT z dużym, statystycznie istotnym zmniejszeniem szybkości pogorszenia lub hospitalizacji, N = 363.49

Dwa RCTs ze statystycznie istotnym zmniejszeniem miana wirusa, dni anosmia, i kaszel, N = 85.57,60

Trzy RCT o dużym, statystycznie istotnym spadku śmiertelności (N = 695).45,60,65Jeden RCT o niemal statystycznie istotnym zmniejszeniu śmiertelności, P = 0,052 (N = 140).53

Trzy KTZ z dużym, statystycznie istotnym zmniejszeniem śmiertelności (N = 1688).51,63,66

9. Czy autorzy wytycznych i analizy konfrontowali swoją zdobytą wiedzę, z wiedzą słynnych naukowców np. dr David Scheim, Therese Lawrie lub Paul Maric:

Five RCTs recently published in mainstream scientific journals that confirm major, statistically significant benefits of ivermectin against COVID-19 as reported in several prior RCTs (trialsitenews.com)

(PDF) Ivermectin reduces the risk of death from COVID-19 -a rapid review and meta-analysis in support of the recommendation of the Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. (Latest version v1.2 – 6 Jan 2021) (researchgate.net)

COVID-19 Management With Dr. Paul Marik – Author Of MATH+ Protocol – YouTube

10. Czy autorzy wytycznych i analizy znali opracowanie oparte o stosowanie iwermektyny w Mexico City:

SocArXiv Papers | Ivermectin and the odds of hospitalization due to COVID-19: evidence from a quasi-experimental analysis based on a public intervention in Mexico City (osf.io)

z którego wynika, że iwermektyna pozwoliła na zmniejszenie hospitalizacji o 52-76% w tym mieście, w badanej grupie mieszkańców.

11. Czy autorzy wytycznych i analizy znają wyniki zastosowania iwermektyny w szpitalu w Brnie:

Ivermectin: Dobrá tolerance léčby a možný pozitivní efekt – FNUSA

12. Czy autorzy wytycznych i analizy orientują się w aktualnej sytuacji epidemii, wiedzą co się działo w Indiach i o tym, że w wielu stanach podjęto leczenie obecnej fali iwermektyną?

13. Czy autorzy wytycznych i analizy znają sytuację w 225 milionowym stanie Uttar Pradesh i wiedzą jaka tam jest śmiertelność na Covid na milion mieszkańców i jak szybko została zdławiona obecna fala zakażeń? Coronavirus Outbreak in Uttar Pradesh – covid19india.org

14. Czy autorzy wytycznych i analizy przeliczyli sobie ile osób w Polsce można było uratować od września 2020 roku, gdyby lek iwermektyna był używany podobnie jak w stanie Uttar Pradesh?

15. Czy AOTMiT w związku z nowymi publikacjami i  informacjami z Czech, Mexico City i Indii zamierzą zmienić wytyczne dotyczące iwermektyny i zalecić jej jak najszybszy import do Polski?

UZASADNIENIE

Zebrane przeze mnie i opisane w artykule Iwermektyna ratuje życie milionom ludzi chorym na COVID-19 | antrejka.pl informacje wskazują, że zastosowanie leku iwermektyna we wczesnym leczeniu, tj. już na poziomie Domowej Opieki Medycznej, zarówno profilaktycznie (u ludzi z pozytywnym testem i ich domowników)  jak i leczniczo (u ludzi z objawami) mogło uratować życie conajmniej 80% z 73 557 zakażonych osób, czyli 58 845 osób.
Zebrane na podstawie złożonego wniosku informacje pozwolą mi na podjęcie dalszych działań w celu doprowadzenia do skutecznego leczenia ludzi w Polsce, a także ewentualne przekazanie informacji na prokuraturę i policję o ewentualnych sprawcach nieudzielenia tym ludziom pomocy (skutecznego wczesnego leczenia i profilaktyki, a także leczenia szpitalnego) w okresie od września 2020 roku do maja 2021 roku.

Mimo, że lek jest bezpieczny na poziomie aspiryny, osoby chore w Polsce, nie miały żadnej szansy na otrzymanie tego leku, nawet biorąc lek na własne ryzyko.

Lek z podstawowej listy leków WHO, za którego odkrycie naukowcy dostali nagrodę Nobla, jest dostępny tylko w kremie na trądzik różowaty i u weterynarzy dla bydła w Polsce, a nie jest dostępny dla ludzi.
Ponieważ moja przychodnia odmówiła mi importu docelowego tego leku w celach profilaktycznych, poczułem się gorzej jak to bydło.

Również Agencja Badań Medycznych odmówiła przeprowadzania badań klinicznych z tym lekiem.

Domyślam się jak czuli się ludzie umierający w cierpieniu i samotności, którzy takiego leku nie dostali. Trzeba ten stan jak najszybciej zakończyć.

z poważaniem

Krzysztof Kukliński