Kandydaci na urząd Prezydenta RP nie odpowiadają

  • ochrony zdrowia,
  • ścigania Ludzi Dobrej Woli za uczciwe i odważne wypowiedzi,
  • cenzury internetu,
  • podstawowych praw człowieka,
  • braku badań naukowych wpływu nowych masowo uruchamianych technologii na zdrowie,
  • stwarzania przez rząd zagrożenia dla życia pszczół.

Przypomnę szczegółowe pytania:

1. Czy Kandydat na Prezydenta RP podejmie w sprawie ignorowania przez ministra zdrowia opinii polskich naukowców jakieś działania i jakie to będą działania?

2. Czy Kandydat na Prezydenta RP popiera działania Rady Europy w sprawie nacisków na organy ścigania, organy ds. bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości, które na podstawie opinii ludzi z „konfliktem interesu” mają walczyć z ludźmi twierdzącymi, że sieci 5G mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a więc naukowcami, lekarzami i aktywistami społecznymi walczącymi o ochronę zdrowia społeczeństwa? Co Kandydat na Prezydenta RP zrobi w tej sprawie?

3. Co w sprawie uruchomienia 5G w Polsce zrobi Pan jako Prezydent RP, aby podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ i porozumieniach helsińskich, czyli: „świadoma zgoda na działania, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, jest podstawowym prawem człowieka” były wreszcie respektowane? Czy samorządy i ludzie mieszkający w pobliżu planowanych lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie mikrofalowe, za Pana Prezydentury, będą mieli wpływ na lokalizację i typ połączenia (bezprzewodowe vs światłowód) takich urządzeń ? 

4. Co, w świetle informacji z wcześniejszych pytań i opisów, zrobi Kandydat na Prezydenta RP, w sprawie masowego instalowania (miliony), gdzie popadnie, urządzeń generujących pole elektromagnetyczne, przed którym ostrzegają polscy naukowcy, gdy fale milimetrowe dla częstotliwości 26 GHz nigdy nie były masowo użytkowane, a tylko sporadycznie w takich urządzeniach jak radary w samochodach i nigdy ich wpływ na zdrowie nie był przebadany, a pojedyncze badania wskazywały na duże zagrożenie zdrowia ?

5. Czy Kandydat na Prezydenta RP zrobi coś w sprawie ewentualnych badań wpływu PEM dla częstotliwości 3,6 GHz na zdrowie pszczół, przed uruchomieniem masowego eksperymentu na pszczołach w całym kraju?

6. Czy kandydat na Prezydenta RP podziela opinię naukowców ? Jeśli tak, to jakie podejmie działania w tej sprawie, szczególnie dla ochrony dzieci, kobiet w ciąży, osób przewlekle chorych, osób starszych i osób elektrowrażliwych ze zmniejszoną odpornością na PEM ?

Pytania wraz z ich uzasadnieniem dostępne są pod tym linkiem:

Polub Antrejkę na fejsie.