INFORMACJA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

18.07.2020 r. Kamionki INFORMACJA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Na początek dla mojej gminy Kórnik. Przekazana zostanie placówkom oświatowym w całej Polsce. Szanowni Państwo, Ponad miesiąc temu napisałem do Ministra Edukacji Narodowej PETYCJĘ o kampanię informacyjną w szkołach na temat szkodliwości pola elektromagnetycznego (PEM) w tym PEM nowej, piątej generacji (5G).Mam nadzieję, że wkrótce Pan Minister … Czytaj dalej INFORMACJA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH