Apel Foliarzy do dyrekcji szpitali.


Jako lekarze, wiedzą pewnie Państwo, że zdrowie ważniejsze jest od pieniędzy, a profilaktyka od leczenia. Stacja bazowa na terenie szpitala to nie jest dobra profilaktyka zdrowia. To barbarzyństwo.

Niestety tak jest w dzisiejszym świecie, że pracownicy w obawie o pracę boją się odezwać i zaprotestować. Wiemy z własnego doświadczenia jak traktowani są ludzie odważni, mówiący w pracy to co naprawdę myślą. Dlatego, my Foliarze robimy to za nich, także za nieświadomych tego pacjentów i rodziców małych dzieci. Wielu z pracowników szpitali ma kontakt z promieniowaniem podczas pracy, nawet z tym bardziej szkodliwym, jonizującym. Po co narażać ich na dodatkowe działanie PEM.

My Foliarze, prosimy Was, dyrekcje szpitali o kontrolę legalności i zgodności parametrów stacji na terenie szpitala z pozwoleniem na budowę.

Prosimy Was abyście doprowadzili do takich zmian, aby na czas umowy operatorzy ograniczyli promieniowanie do minimum.

Prosimy Was o nie przedłużanie umów czynszu, dzierżawy z operatorami.

Prosimy Was abyście doprowadzili do tego, aby w promieniu 1000 metrów od obwodu obszaru budynków i terenów rehabilitacyjnych szpitali nie było żadnych stacji bazowych.

Jak sobie pomyślimy jak traktowani są chorzy psychicznie i dzieci, być może także te, które zachorują na COVID-19, to ręce nam opadają.

Kiedy widzimy w pobliżu szpitali onkologicznych i położniczych stacje bazowe to, aż ręka świerzbi, żeby przyłożyć pomysłodawcy.

Prosimy bardzo, nie narażajcie Państwo pacjentów i  personelu na to promieniowanie radiowe i mikrofalowe. W takich miejscach obostrzenia powinny być jak największe.
Podsyłamy link do jednego z setek badań pokazujących jak to może wpłynąć na zdrowie:

https://www.researchgate.net/publication/318916428_Impact_of_radiofrequancy_radiation_on_DNA_damage_and_antioxidants_in_peripheral_blood_lymphocytes_of_humans_residing_in_the_vicinity_of_mobile_phone_base_stations

Podsyłamy informację do apelu naukowców, z udziałem legendarnego (już nieżyjącego) naukowca pana prof. Martina Blanka

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2Ijs5lrebac

Poniżej materiał o nowej technologii przygotowany dla europarlamentarzystów przez EPRS. Poprosiliśmy ich o polskie tłumaczenie dla ludzi nie znających angielskiego, francuskiego i niemieckiego:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_PL.pdf

Rezolucja polskich naukowców, którzy chcą nas chronić przed zwiększaniem ekspozycji na PEM 

http://ptbr.org.pl/files/Rezolucja_PTRB_2020.pdf

Niestety minister zdrowia zwiększył 1.1.2020 r. poziom dopuszczalnego PEM z 7 V/m na 61 V/m i z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (czyli 100 razy).

Do tego nowego poziomu odnosi się punkt pierwszy Rezolucji naukowców.„…współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; …”

Zwiększenie poziomu powoduje, że operatorzy nie mają praktycznie żadnych ograniczeń. Efektem już jest pole 16,7 V/m w oknach szpitala onkologicznego na Garbarach w Poznaniu, czyli ponad 2x więcej, niż norma do grudnia 2019 roku.
Prosimy bardzo o zmianę podejścia do tego tematu i ochronę pacjentów i personelu szpitali.

Prosimy o b. pilną odpowiedź, czy podejmą Państwo jakieś działania w celu oddalenia anten od szpitala, przynajmniej na odległość 1000m.

Polecamy też ostatni wywiad Instytutu Spraw Obywatelskich z prof. dr hab. n. med. Alicją Bortkiewicz – kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi:

https://instytutsprawobywatelskich.pl/elektrosmog-nie-jest-obojetny-dla-zdrowia/

Wszystkich Ludzi Dobrej Woli prosimy o podjęcie działań w celu ratowania pacjentów szpitali przed promieniowaniem.

z wyrazami szacunku

Foliarze

Polecamy jeszcze: https://bioinitiative.org/