Podziękowanie dla Ludzi Dobrej Woli za kolejne interpelacje poselskie

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8744&view=null

Pan Dariusz Leszczyński naukowiec fiński pochodzący z Polski, komentuje na swoim blogu odpowiedź sekretarza stanu Waldemara Kraski na interpelację posła Jarosława Rzepy. Niedawno opisywałem też ten przypadek (czytaj poniżej).

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/07/02/no-sufficient-health-research-on-5g-but-it-is-ok-to-deploy-claims-polish-government-it-is-safe-to-use-claims-icnirp/

——————————————————————————————

Do: 
Posłanki i Posłowie – Ludzie Dobrej Woli w polskim parlamencie chroniący naukowców przed działaniami rządu

Szanowni Państwo Ludzie Dobrej Woli,
Dziękuję kolejnym posłankom i posłom, którym nie jest obojętne zdrowie polskiego społeczeństwa. Pisałem już o Was, Ludziach Dobrej Woli, wielokrotnie w niszowych mediach, takich jak moje strony, czy profile na FB i Twiterze.
https://www.salon24.pl/u/krzysztofkuklinski/1021455,interpelacje-poselskie-w-sprawach-pem-5g-promieniowanie

https://antrejka.pl/2020/04/interpelacja-poselska-w-sprawie-dopuszczalnych-poziomow-pol-elektromagnetycznych-w-srodowisku/

Dzisiaj chciałem podziękować kolejnym posłom. Cieszy mnie, że wśród nich są także przywódcy poszczególnych ugrupowań, wybrani na kandydatów na prezydenta. Życzę im sukcesów w kolejnych wyborach, gdy już wojna PO-PIS się skończy i nie będą kandydatami 2 wyboru. W ostatnich tygodniach czytałem fragment wywiadu p. Krzysztofa Bosaka, w którym wspomniał o konieczności zbadania wpływu 5G na zdrowie. O to samo, po wizycie Prezydenta RP w USA, zaapelował na twitterze p. Władysław Kosiniak-Kamysz.
W tej wojnie rządu z polskimi naukowcami, naukowcy otrzymują coraz większe wsparcie Ludzi Dobrej Woli, także z polskiego sejmu. Cieszy to tym bardziej, że media już się nawet nie kryją, że wspierają firmy telekomunikacyjne. Przykładami są pasek z 5G na Polsat News, czy nawet artykuły z bloga na Salon24.pl, którego partnerem jest Huawei. Smutne to, bo jak widać powyżej, także korzystałem z tej platformy licząc na jej niezależność.
Jeszcze gorszy przypadek lobbowania przemysłu opiszę w dalszej części.

Na stronach sejmu znalazłem interpelację poselską p. Katarzyny Osos, za którą serdecznie dziękuję http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQLAY6
Kolejną, znalezioną na stronach sejmu, interpelację napisał pan poseł Jarosław Rzepa. Zatrzymam się przy niej dłużej, bo wpłynęła już odpowiedź. Panu posłowi Jarosławowi Rzepie serdecznie dziękuję za przyłączenie się do Ludzi Dobrej Woli
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=1048&view=null

Nie wiem, czy sugestia p. posła o podpaleniu masztu jest zgodna z faktami. Wiele takich zgłoszeń okazało się awariami sprzętu powodującymi pożar. Natomiast zwrócił się Pan poseł z ważnymi pytaniami i za to mu serdecznie dziękuję:

  1. Czy istnieją badania potwierdzające bezpośredni wpływ technologii 5G na zdrowie i życie Polaków? Jeśli tak, to czy będą dostępne publiczne?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat tego, czy technologia 5G wpływa w jakiś sposób na zdrowie i życie Polaków? Jeśli tak, to jaką i kiedy się ona rozpocznie?

Sekretarz Stanu Pan Waldemar Kraska odpowiedział:

Odpowiadając na pytanie nr 1 należy zauważyć, że nie ma jeszcze danych o oddziaływaniu technologii 5G na zdrowie i życie Polaków – uruchamianie takich sieci rozpoczęto w ostatnich miesiącach. W lutym br. WHO stwierdziła, że dotychczas przeprowadzono niewiele badań w zakresie częstotliwości wykorzystywanych w nowo rozwijanych sieciach 5G. WHO dokona przeglądu dowodów naukowych związanych z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia wynikającym z narażenia na 5G w miarę wdrażania nowej technologii oraz w miarę dostępności większej ilości danych związanych ze zdrowiem publicznym i przeprowadzi ocenę ryzyka dla zdrowia, która zostanie opublikowana do 2022 r. 
W odpowiedzi na pytanie nr 2 należy wskazać, że na stronach Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/web/5g znaleźć można wyczerpującą informację na temat sieci 5G (jak np. zagadnienia techniczne, zagadnienia wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie, zastosowania). Nie istnieją zatem obecnie powody do podejmowania dodatkowych działań w tej sprawie.

Z odpowiedzi pierwszej każdy na pewno łatwo wysunie wniosek, że do 2022 r. Państwo Polskie będzie przeprowadzać na polskim społeczeństwie nieetyczny, masowy eksperyment na ludziach. Skoro nikt nie wie, jak ta technologia wpłynie na zdrowie ludzi, a setki naukowców i lekarzy przed tym ostrzegają, to jest to eksperyment. Jeśli na milionach Polaków to jest on masowy. Jeśli dotyczy także kobiet w ciąży, ludzi chorych i dzieci, a ostrzeżenia naukowców i lekarzy są ukrywane, to jest niezwykle nieetyczny.

W odpowiedzi na 2 pytanie sekretarz stanu wskazał na stronę https://www.gov.pl/web/5g Zaglądam w Aktualności na tej stronie i co widzę. Autorzy i serwisy, które warto przejrzeć pod kątem ich związków z telekomunikacją. Warto w kolejnej interpelacji do ministra cyfryzacji zapytać, dlaczego wybrał te media i tych autorów na rządową stronę informacyjną:
5G usmaży wam mózgi, mówią. Obalamy porcję nowych mitów
https://spidersweb.pl/2020/06/5g-usmazy-wam-mozgi.html
YouTube jako główne źródło (dez)informacji i fake newsów
https://whatnext.pl/youtube-zrodla-dezinformacji-fake-news/
Przeczytaj: Fani teorii spiskowych będą niepocieszeni. Naukowcy udowodnili nieszkodliwość fal 5G
Czytaj cały artykuł w serwisie Spider’s Web
Na ten temat czytaj także w serwisie Telepolis

Kolejne artykuły:Czytaj cały artykuł w serwisie What Next

Czy tak powinna wyglądać rządowa strona informacyjna ?

Czy nie powinny być tam naukowe informacje zamiast telekomunikacyjnych bebłów?
Czy jednym z newsów nie powinna być informacja:

Polscy naukowcy napisali w tym roku  Rezolucję, dotyczącą zmiany dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego przez ministra zdrowia: http://ptbr.org.pl/files/Opinia_o_rozporzdzeniu_MZ_o_limitach_PEM_przypisy.pdf
Autorzy: dr n. przyr. Halina Aniołczyk, Przewodnicząca Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, Śląski Uniwersytet Medyczny 3 dr hab. inż. Krzysztof Gryz, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa dr inż. Jolanta Karpowicz, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa dr inż. Jarosław Kieliszek, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa prof. dr hab. inż. Roman Kubacki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa dr n. med. Piotr Politański, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dr Małgorzata Rochalska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa mgr inż. Stefan Różycki, emeryt, Komisja ds. Problemów Bioelektromagnetycznych PTBR dr n. biol. Elżbieta Sobiczewska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHE, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa dr inż. Marek Szuba, Politechnika Wrocławska, Katedra Energoelektryki. Wrocław prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej prof dr hab. n. med. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dr hab. inż. Patryk Zradziński, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 

Autorzy już w pierwszym punkcie zwracają uwagę:

1. współczesna wiedza naukowa na temat mechanizmów i skutków bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) częstotliwości radiowych przekonująco dokumentuje, że PEM o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powoduje zróżnicowane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Kolejny news na tej stronie powinien brzmieć:

Biuro Analiz Europarlamentu opracowało briefing Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_PL.pdf

Kolejny news:

2 europarlamentarzyści opracowali raport o „konflikcie interesu” w niemieckieg organizacji, o której wytyczne opiera się ministerstwo zdrowia

https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf

Kto chętny i ma dużo czasu, niech poszuka tych ważnych informacji na wskazanej przez p. Waldemara Kraskę stronie.
Zachęcam kolejnych Parlamentarzystów do przejścia na stronę Ludzi Dobrej Woli.

z wyrazami szacunku
Krzysztof Kukliński

Przeczytaj inne artykuły z kategorii Technologie

Polubcie stronę na FB