Petycja w sprawie ratowania pszczół – ciąg dalszy

Opinia kończy się zdaniem:

Mając na uwadze kluczowe znaczenie owadów zapylających dla różnorodności biologicznej i ich niezaprzeczalną rolę dla reprodukcji wielu gatunków roślin uwzględniając powyższe fakty, PTBR (reprezentowane przez Komisję ds. Problemów Bioelektromagnetycznych) uważa za zasadne podjęcie badań przedstawionych w „Petycji w sprawie ograniczenia zagrożenia zdrowia i życia pszczół z dnia 2.05.2020” wniesionej przez p. Krzysztofa Kuklińskiego oraz wsparcie finansowe przez rząd instytucji, która podejmie się realizacji takich badań.

—————————————————————————————

Otrzymałem informację z Ministerstwa Rolnictwa związaną z moją petycją w sprawie ratowania pszczół, o wsparciu petycji w opiniach naukowych Instytutów.

Dzień dobry,

W załączeniu informacja o przekazaniu według właściwości do Ministerstwa Cyfryzacji Pańskiego listu dot. ograniczenia zagrożenia zdrowia i życia pszczół z dnia 02.05.2020 r.

Minister Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
(ePUAP)

W załączeniu przekazuję zgodnie z kompetencjami pismo Pana Krzysztofa Kuklińskiego, z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Sprawa poruszona w petycjach pozostaje poza właściwością resortu rolnictwa.
W związku z otrzymanym pismem Pana Krzysztofa Kuklińskiego w sprawie przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby sprawdzić zachowanie, zdrowie i umieralność owadów zapylających w polu elektromagnetycznym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zwróciło się do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz do Państwowego Instytutu Weterynarii – PIB z prośbą o opinię w tym zakresie. Z uzyskanych informacji wynika potrzeba przeprowadzenia badań w kierunku oceny zagrożeń dla zdrowia i życia owadów zapylających znajdujących się w polu elektromagnetycznym. W mojej ocenie jest ważnym elementem przy wprowadzaniu nowych
technologii mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Ponadto, propozycja badań wskazana w piśmie Pana Kuklińskiego powinna być poprzedzona wymianą opinii ekspertów z różnych dziedzin, nie tylko związanych z zabezpieczeniem zdrowia i życia pszczół, ale też
tych mających wiedzę w zakresie generowania w warunkach terenowych parametrów PEM, natomiast przeprowadzenie badań, wymagałoby skonstruowania interdyscyplinarnego
konsorcjum złożonego z fizyków, biologów i praktyków pszczelarzy.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przeprowadzenia badań dla wdrażanych nowych technologii związanych z emisją pola elektromagnetycznego mającego wpływ na środowisko przyrodnicze.

Zał.

  1. – Pismo Pana Krzysztofa Kuklińskiego „ochrona pszczół”,
  2. – Naukowa opinia Instytutu Ogrodnictwa (D-073/1-45/2020),
  3. – Naukowa opinia Państwowego Instytutu Weterynarii – PIB (ZFT-063/11/20(2))

Do wiadomości

  1. Ministerstwo Środowiska (ePUAP)
  2. Pan Krzysztof Kukliński

Polubcie Antrejkę na fejsie !!!