Oświadczenie o wsparciu dla ludzi uczciwych, dobrych, niezależnych od przemysłu, dla Ludzi Dobrej Woli i o sprzeciwie wobec szykan wprowadzanych przez działania Rady Unii Europejskiej

Widząc co wyprawia przemysł z politykami europejskimi z Rady Europy wysłałem dzisiaj, do tych adresatów, swoje Oświadczenie: Do:1. Parlament Europejski 2. Minister Spraw Wewnętrznych w Polsce 3. Prokurator Generalny w Polsce4. Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce5. Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej6. Prezydent RP Do wiadomoścI:- autorka Briefingu- autorzy Rezolucji- polscy Europarlamentarzyści- polscy i zagraniczni naukowcy- polscy … Czytaj dalej Oświadczenie o wsparciu dla ludzi uczciwych, dobrych, niezależnych od przemysłu, dla Ludzi Dobrej Woli i o sprzeciwie wobec szykan wprowadzanych przez działania Rady Unii Europejskiej