Petycja w sprawie ograniczenia zagrożenia zdrowia i życia pszczół

Adresaci petycji:

Sz. P. Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sz. P. Michał Woś – Minister Środowiska

Sz. P. Dr Halina Aniołczyk – Przewodnicząca – Komisja PTBR ds. Problemów Bioelektromagnetycznych

Petycja w sprawie ograniczenia zagrożenia zdrowia i życia pszczół z dnia 2.05.2020 r.
W związku z:

1. ostrzeżeniami naukowców o wymieraniu owadów,

2. badaniem naukowym zespołu znanych i cenionych naukowców,  wskazującym na to, że uruchomienie nowych częstotliwości komunikacji bezprzewodowej, w najbliższych latach na terenie całego kraju, powyżej 3Ghz, może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pszczół,

ponieważ trwa aktualnie w Polsce aukcja częstotliwości 3,4-3,8 Ghz, forsowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, wnioskuję do Ministra Rolnictwa, Ministra Środowiska i Przewodniczącej Komisji PTBR o:

1. Przeprowadzenie na koszt Państwa badań, które sprawdzą zachowanie, zdrowie i umieralność pszczół w polu elektromagnetycznym (PEM), gdzie:

a.) składowa elektryczna PEM ma wartości: 0,1 V/m, 1 V/m, 7 V/m (poziom dopuszczalny przed 1.1.2020), 61 V/m (poziom dopuszczalny od 1.1.2020)