Interpelacja poselska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektro – magnetycznych w środowisku

W najbliższy weekend miały się odbyć międzynarodowe dni protestu Stop 5G. Ponieważ ludzie nie mogą wychodzić na ulicę, zostały przełożone na czerwiec.

Światłowód w domu = mniejsze elektroskażenie

Oczywiście protest trwa cały czas, bez przerwy, ale cyfrowo w internecie. W jednym z maili poprosiłem Panią Poseł Aleksandrę Gajewską o interpelację w sprawie sporu znanych polskich naukowców z rządem. Naukowcy nie chcą zwiększać narażania społeczeństwa polskiego na wyższą ekspozycję pola elektromagnetycznego i oddziaływanie nowych częstotliwości, w tym fal milimetrowych, bez wpływu na zdrowie. Po długim oczekiwaniu, otrzymałem informację od Pani Poseł, że interpelacja jest już na stronach sejmu. Pani poseł bardzo uważnie przygląda się działaniom rządu, szczególnie tarczy antykryzysowej i podziękowała za zwrócenie uwagi na kolejny problem. Ucieszyłem się, że Ludzi Dobrej Woli w naszym sejmie, którzy wspólnie napisali tę interpelację jest czworo. Zapamiętujmy nazwiska ludzi, którym nie jest obojętne zdrowie społeczeństwa.

Interpelacja nr 4674

do ministra zdrowia

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Zgłaszający: Aleksandra Gajewska, Jarosław Urbaniak, Maciej Lasek, Franciszek Sterczewski

Data wpływu: 17-04-2020

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. i znajdującą się tam definicją pola elektromagnetyczne to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz. Pola elektromagnetyczne mogą być w środowisku sztucznie wytwarzane, a ich głównym źródłem są na przykład stacje elektroenergetyczne lub linie wysokiego napięcia o częstotliwości 50 Hz oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak: stacje bazowe telefonii komórkowej i stacje nadające sygnał radiowy i telewizyjny, których zakres częstotliwości obejmuje 3 MHz-3000 MHz. W styczniu 2020 r. Komisja ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie opublikowała rezolucję oraz opinię dotyczącą limitów pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Wybitni naukowcy, którzy są autorami tych dokumentów, jednoznacznie stwierdzili, że nowe ustalenia są zbyt radykalne oraz opierają się na niesprawdzonych hipotezach dotyczących budowy nowych sieci radiokomunikacyjnych. W związku z tym przedstawiają swoje uwagi oraz proponują szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które opisują następująco:

 • Pole elektromagnetyczne (PEM) o poziomie niższym od limitów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 • W miejscach gdzie pole elektromagnetyczne zbliża się do limitów, powinno zastosować się metody, których celem byłoby obniżenie poziomu pola elektromagnetycznego w środowisku.
 • Jeżeli samorządy lub operatorzy planują wprowadzić nowe systemy radiokomunikacyjne, to muszą działać tak, aby nie zwiększyć poziomu narażenia na PEM.
 • Władze w naszym kraju muszą szybko i skutecznie reagować na sytuacje wzrostu narażenia na pola elektromagnetycznego.
 • Zmiana dotycząca limitów PEM była zbyt szybka i nieprzemyślana.
 • Należy wykonać wiele badań rzeczywistych poziomu środowiskowych pól elektromagnetycznych po uruchomieniu sieci testowych lub w pełni funkcjonalnych w różnych okolicznościach. Tylko dzięki takim badaniom możliwa jest dokładna analiza i wyciągnięcie efektywnych wniosków. Na podstawie tych wniosków powinno się opracować katalog dobrych działań konfiguracji sieci radiokomunikacyjnych i lokalizacji anten nadawczych różnego typu, który zostałby przedstawiony operatorom i samorządowcom.
 • Do czasu przeprowadzenia odpowiednich badań i wyciągnięcia właściwych wniosków nowe limity PEM powinny zostać objęte vacatio legis przy kontynuacji stosowania limitów PEM obowiązujących w 2019 r.
 • Dzięki rzetelnym badaniom i analizom, a nie niesprawdzonym hipotezom należałoby doprowadzić do rewaluacji założeń przyjętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 • W rozporządzeniu należy uwzględnić wymagania grupy urządzeń radionawigacyjnych i radiolokacyjnych zarówno cywilnych, jak i wojskowych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na wszystkie następujące pytania:

 1. Jak Pan Minister odnosi się do rezolucji i opinii Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie?
 2. Czy Pan Minister zgadza się z zarzutami autorów rezolucji i opinii, którzy twierdzą, że nowe ustalenia dotyczące pól elektromagnetycznych są zbyt radykalne oraz opierają się na niesprawdzonych hipotezach?
 3. Czy Pan Minister rozważa w najbliższym czasie jakiekolwiek zmiany limitów pól elektromagnetycznych w środowisku?
 4. Czy Pana Ministerstwo planuje w najbliższym czasie jakiekolwiek zmiany w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2019 r.?
 5. Czy planuje Pan zastosować rozwiązania, które proponują wybitni naukowcy w rezolucji i opinii Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie?
 6. W jaki sposób służby państwowe kontrolują i sprawdzają sposoby właściwego utrzymania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w naszym kraju?

Z wyrazami szacunku

Jeśli podobał ci się artykuł polub, proszę, antrejkę na facebooku: https://www.facebook.com/antrejkapl