Interpelacja poselska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektro – magnetycznych w środowisku

W najbliższy weekend miały się odbyć międzynarodowe dni protestu Stop 5G. Ponieważ ludzie nie mogą wychodzić na ulicę, zostały przełożone na czerwiec.

Światłowód w domu = mniejsze elektroskażenie

Oczywiście protest trwa cały czas, bez przerwy, ale cyfrowo w internecie. W jednym z maili poprosiłem Panią Poseł Aleksandrę Gajewską o interpelację w sprawie sporu znanych polskich naukowców z rządem. Naukowcy nie chcą zwiększać narażania społeczeństwa polskiego na wyższą ekspozycję pola elektromagnetycznego i oddziaływanie nowych częstotliwości, w tym fal milimetrowych, bez wpływu na zdrowie. Po długim oczekiwaniu, otrzymałem informację od Pani Poseł, że interpelacja jest już na stronach sejmu. Pani poseł bardzo uważnie przygląda się działaniom rządu, szczególnie tarczy antykryzysowej i podziękowała za zwrócenie uwagi na kolejny problem. Ucieszyłem się, że Ludzi Dobrej Woli w naszym sejmie, którzy wspólnie napisali tę interpelację jest czworo. Zapamiętujmy nazwiska ludzi, którym nie jest obojętne zdrowie społeczeństwa.